സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കാൻ സ്നേഹ അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ബെയിൽവാന്റെ പരാമർശം വിവാദമാകുന്നു…

സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കാൻ സ്നേഹ അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ബെയിൽവാന്റെ പരാമർശം വിവാദമാകുന്നു... തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷാ സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ നടിയാണ് സ്നേഹ. 2000 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അനിൽ-ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി' എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്…

Continue Readingസിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കാൻ സ്നേഹ അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, ബെയിൽവാന്റെ പരാമർശം വിവാദമാകുന്നു…